ΦΑΚΕΛΩΤΗ ΣΠΟΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΟ ΚΙΛΟ

14,60  ΔΙΧΩΣ ΦΠΑ - 16,50  ΜΕ ΦΠΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΣΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2023PHACELIA TANACETIFOGLIA,VAR.STALA.ΕΝΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΠΟΡΑΣ.

Download Catalog